Laag

Brussels memorial

 
 

….Memorial Square..Emlékek tere….

2018

….Brussels, Belgium

Competition entry

..

BRÜSSZEL, BELGIUM

TERVPÁLYÁZAT….

 

….The memorial commemorates the countless victims of totalitarian regimes. Recent news show that we can still learn a lot from our past. We have to keep the memory of these dreadful atrocities alive in order to prevent something similar happening in the future. That’s why we’ve put the emphasis on displaying the process of totalitarian states dismantling society.The geometric composition hints at the utopistic being of totalitarian systems where artificial principles rule over humaneness.

The strong raster put onto the square emphasises the horizontal directions implying that of an endless space. This endlessness signalises that we will never have grasped the whole picture we can only understand fragments of it.There are two vertical elements: „The Well of Remembrance” and „The Arches of the Spirit”.

„The Arches of the Spirit” serve the inner reflection. It is created by an eternal architectural element, an arch. An arch is a blank state, it can be part of a museum building, a viaduct, a colosseum or a totalitarian government building. By itself its function is not determined. By being arrayed in a matrix in this case, it becomes an exaggeration of itself. By gradually excluding the outside world it evokes subtle feelings prompting the visitor to dive into its own soul.

The „Well of remembrance” is its counterpoint, a plane of water inserted in the raster. As an abstract mirror it gives the outside viewing perspective to the monument, and opens up the memorial in the vertical dimension as well.

The whole memorial is build up of small bricks. It’s conveying its message by the multiplication of these simple elements. Near the vertical elements the bricks are sometimes transformed into plaques conveying messages from past and contemporary humans regarding totalitarianism

..

A tervpályázat során Brüsszel egyik terét kellett úgy áttervezni, hogy az a napi használat mellett emlékműként is működjön. A kialakult tér a totalitariánus államok áldozatainak állít emléket.

Egy erős raszteres térburkolat határozza meg a projekt alapkarakterét. Az erős horizontális irányvonalak a végtelenség érzetét keltik, felhívják a figyelmet arra, hogy az emberiség tudása véges, és csak töredékekből áll, de mindenkinek törekednie kell az információk legpontosabb megismerésére.

Két vertikális elem található a téren. Az egyik a “Szellem boltívei”. Egy alapvető építészeti elem, a boltívek sorolásából jön létre. A boltív önmagában egy neutrális elem. Része lehet egy múzeumnak, viaduktnak vagy egy diktatorikus kormányzati épület homlokzatának. A kétirányú sorolástól önmaga túlzásává válik, és ahogy a látogató egyre beljebb téved, a külvilág kizárásával önreflexióra sarkall.

Ennek az ellenpontja az “Emlékezés kútja”. Ez egy vízfelület, mely absztrakt tükörként megnyitja az emlékművet a vertikális irányba is. Az összes struktúra tömör téglák sorolásából készül. Ez egy elementáris építőanyag, amely önmagában kisméretű és jelentéktelen, azonban sokszorozva elénk tárja az emlékmű szimbolikus struktúráját. Egy-egy tégla ki van cserélve rézplakettekre, melyek üzenetet tartalmaznak a múltból és a jelenből.

….